Trivselregler

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Det åligger också styrelsen att besluta om ändamålsenliga trivselregler.

Det är allas ansvar att informera sig om och tillse våra trivselregler.
När man bor i bostadsrätt har man ett gemensamt ansvar för att bevara fastighetens standard och värde. Som medlem i föreningen har vi inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan dvi har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?
Våra trivselregler gäller för såväl dig och din familj som för besökare och gäster samt hyresgäster och andrahandshyresgäster. I det fall vi skulle få problem så finns strikt rättsordning som reglerar villkoren och i första hand strävar vi naturligtvis efter att lösa problemen men som i yttersta fall kan medföra att äganderätten kan upphöra.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?
Det är bostadsrättslagen och hyreslagen som reglerar hur styrelsen skall agera i allvarliga fall.

Lite mer om allmän aktsamhet och hänsyn och vad som avses
Trivselreglerna syftar till att underlätta samvaron och utveckla trivseln i huset. Det är också så att ”onödiga” åtgärder belastar vår gemensamma ekonomi så tänk på att vara rädd om och vårda vår gemensamma egendom.

Skada
När en akut skada inträffar i huset, kontakt alltid fastighetsskötaren Lexium i första hand.
Lexium har tfn nr 031-4140000 dagtid och kvällar och helger kontaktar du Låsinväst tfn nr 031-802424, därefter någon i styrelsen.

Allmän säkerhet
Kontrollera att alla dörrar i fastigheten går i lös efter att du kommer eller går, liksom dörrar i gemensamma utrymmen som källare och tvättstuga.
Efterfråga ärende när för oss okända besöker huset.
Informera gärna någon i huset om du är bortrest en längre tid.

Nycklar
Borttappad portnyckel kan ersättas och betalas då av ägaren till lägenheten. Kontakta styrelsen så får du en rekvisition att ta med då du hämtar ut nyckeln hos:

CERTEGO
Olof Asklunds gata 11
421 30, Västra Frölunda
certego.se

 

Brandsäkerhet
Vi har ett separat barnvagnsrum där vi förvarar barnvagnar, sulky, barncyklar. Då räddningstjänsten måste ha fri passage vid utryckning så skall vi inte ha några saker placerade i trapphusen eller i källargångarna.
Varje lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare och ta för vana ett testa den med jämna mellanrum
Rökning är inte tillåten i våra gemensamma utrymmen och att kasta fimpar mm från fönster och balkonger är självklart inte tillåtet.
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen

Lägenheter
Om du går i ombyggnadstankar så kontakta styrelsen innan du börjar renovera. Störande reparationsarbeten är tillåtna vardagar och lördagar 08.00-17.00. Inte alls på söndagar.  Det finns mera information i våra stadgar och dokumentet Renovering ombyggnad av lägenhet på vår hemsida. www.vasavi.nu

Störande ljud
Tänk på att visa största möjliga hänsyn mot dina grannar.
Före klockan 08.00 och efter klockan 22.00 ser vi gärna att musik, TV eller annan ljudanläggning dämpas. Informera gärna grannarna i god tid före aktivitet som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenhet eller på gården.

Balkonger
Våra balkonger är en stark trivselfaktor och där vill vi ju gärna tillbringa tid framför allt under den varma årstiden. Även här gäller det att vi visar hänsyn till våra grannar genom att t.ex inte mata fåglar eller skaka mattor.

Tvätt
Vi har en fin gemensam tillgång i vår tvättstuga och om vi hjälps åt att sköta om dessa maskiner på bästa sätt så får dem också en lång livslängd. Instruktioner för skötsel och rengöring finns uppsatt i tvättstugan. Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den i vid användning.
Var aktsam om nyckeln till bokningslåset för tvättiderna, borttappad nyckel kan ersättas och bekostas då av ägaren till lägenheten.

Cyklar
Cyklar ska parkeras i cykelförrådet eller i cykelstället och inte på annan plats på gården. Vi har en begränsad yta för cyklar så därför behöver vi märka våra cyklar med lägenhetsnummer och namn så att vi lättare kan ta bort sådana cyklar som inte används eller är kvarglömda, för att ge bättre plats till de cyklar som vi använder

Ohyra
Vid upptäckt av ohyra anmäl detta omedelbart till Fastighetsskötaren Lexium.

Avfallshantering
Nu mer än någonsin behöver vi följa de anvisningar för källsortering som så tydligt står vid varje sopkärl.

Hushållsavfall (restavfall)
För allmänna hushållssopor (sk. restavfall) används de gröna kärlen och där är det viktigt att knyta ihop påsarna väl. OBS! Lägg inget löst i dessa kärl. Detta avfall vägs och vi debiteras efter vikt så ju mer vi sorterar desto lägre kostnader.

Matavfall
För att slippa onödigt spill och kladd är det nödvändigt att tillsluta papperspåsarna för biologiskt avfall (matavfall) ordentligt så att innehållet inte faller ut.

Övrigt avfall
Avfall som inte kan sorteras i något av de kärl som finns placerade i miljörummet, får du inte lämna i miljörummet. Detta avfall får du själv köra till Renova tex. i Högsbo Industriområde.

Andrahandsuthyrning av lägenhet

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand skall du alltid ta kontakt med styrelsen för att få ett godkännande. Tillstånd ges om skäl finns att hyra ut. Som skäl räknas t.ex.

  • På grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden.
  • Tillstånd ges för ett år i taget och följer den praxis som bostadsrättslagen föreskriver.
  • Endast den som är medlem/hyresgäst får tillstånd att hyra ut i andra hand. Det innebär att den som hyr en lägenhet i andrahand inte kan hyra ut lägenheten helt eller delvis vidare till andra.

Vid otillåten andrahandsuthyrning kan bostadsrätten/hyresrätten komma att förverkas om inte rättelse sker efter uppmaning.

Medlemmen/hyresgästen är ansvarig för att de trivselregler som gäller inom föreningen följs av den man hyr ut till. Eventuella klagomål som uppkommer på andrahandshyresgästen, behandlas av styrelsen och tas upp med medlem/hyresgäst.

MVH
Styrelsen Brf. VasaVi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *