Trivselregler

Nedan finner du de föreskrifter och riktlinjer som gäller för de boende i vår förening.

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset.

Alla är skyldiga att känna till och rätta sig efter trivselreglerna.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?
Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för hyresgäster och andrahandshyresgäster.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?
Enligt bostadsrättslagen och hyreslagen kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar om trivselreglerna inte följs.
Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots uppmaningar inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa trivselregler? Välkommen att kontakta styrelsen med dina synpunkter.

Allmän aktsamhet och hänsyn

Trivselbestämmelserna har tillkommit för att underlätta samvaron mellan oss boende samt för att bevara trivseln i huset. Tänk på att vi lever i ett kollektiv och att vi alla måste ta hänsyn och visa respekt och omtanke för varandra.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med fastighetsskötaren Bo& Son tfn nr 031-4140000 eller på kvällar och helger med Låsinväst tfn nr 031-802424 därefter med någon i styrelsen. Om du ringer Låsinväst i onödan, får du själv betala för detta.

Allmän säkerhet

Kontrollera noga att alla låsta dörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
Se till att dörrar till källarlokaler, tvättstuga och övriga gemensamma utrymmen hålls låsta.

Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

Nycklar

Om du behöver ny nyckel till porten så kontakta styrelsen. Styrelsen behöver ditt namn och personnummer för att kunna beställa nyckeln hos Certego. Du får en rekvisition som du skall ta med när du hämtar ut nyckeln och besked när nyckeln är klar för hämtning. Nyckeln betalas av dig när du hämtar ut den hos Certego. Certego tar endast kortbetalning.

Kostnaden för borttappade nycklar står alltid bostadsrättsinnehavaren för.

CERTEGO

Olof Asklunds gata 11

421 30, Västra Frölunda

certego.se

 

Brandsäkerhet

Barnvagn, sulky, barncyklar eller andra skrymmande föremål får ej placeras i svalen. Räddningstjänsten måste ha fri passage vid utryckning.
Alternativ placering för barnvagnar är i svalen en halvtrappa ovanför eller under Er lägenhet och då i hopfällt skick så att det ej blockerar uppgången.

Var försiktig med eld och din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.

Rökning samt användning av tändstickor eller öppen eld är förbjudet i källarlokalen och övriga gemensamma utrymmen. Att kasta fimpar mm från fönster och balkonger är självklart inte tillåtet.

Lägenheter

Bostadsrättsinnehavare/hyresgäst får ej utan styrelsens medgivande göra ändringar i lägenhetens bärande konstruktion. För ytterligare information Se stadgarna och dokumentet Renovering ombyggnad av lägenhet

Störande ljud

Största möjliga hänsyn ska tas till dina grannar så att de inte störs.

Före klockan 08.00 och efter klockan 22.00 dämpas musik, TV eller annan ljudanläggning. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet.

Informera gärna dina grannar i god tid före aktivitet som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenhet eller på gården.

Reparationsarbeten är tillåtna på lördagar mellan 9-17 och inte alls på söndagar när det innebär oljud.

Värme – vatten

Hyreshöjningar föranleds vanligen av höjda taxor för vatten, el (belysning), renhållning och fjärrvärme. För att motverka dessa kostnadsökningar använder vi värme och vatten med förnuft.
Under den kalla årstiden rekommenderar vi vädring under korta tidsperioder. Den som tycker att det är för varmt i lägenheten kan dra ner på radiatorerna i stället för att ha fönstren eller balkongdörr öppen.
Spara på vattnet. Inga rinnande eller läckande toaletter – kranar. Åtgärda snarast!

Det är självklart inte tillåtet att kasta något annat än papper i toaletten, tops, tandtråd och liknande kastas i soporna.

Balkonger
Balkonger får inte användas för:
Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
Skakning av mattor
Rökning så att det besvärar grannarna.
Mata inte fåglar på eller ifrån balkongen.

Tvätt
Den som tvättar i tvättstugan och använder sig av tvättmaskin, torktumlare, torkskåp eller mangel är skyldig att känna till bestämmelserna för skötsel av dessa maskiner och följa dessa. När du använt tvättstugan skall du rengöra efter dig. Föreskrifter finns i tvättstugan.
Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den i vid användning.

Var aktsam om nyckeln till bokningslåset för tvättiderna, Kostnaden för borttappade nycklar står alltid bostadsrättsinnehavaren för.

Cyklar
Cyklar skall parkeras i cykelförrådet eller i cykelstället.
De får ej låsas fast vid något trappräcke eller ställas i gången mot Vasagatan. Se gärna över Era cyklar så att det inte står några som är obrukbara och bara tar plats.
Cyklar skall vara märkta med lägenhetsnummer och namn.

Ohyra

Vid upptäckt av ohyra anmäl detta omedelbart till Fastighetsskötaren.

Sophantering
Följ noggrant de anvisningar för källsortering som så tydligt står på varje sopkärl.

För allmänna hushållssopor används de gröna kärlen och där är det viktigt att knyta ihop påsarna väl. OBS! Lägg inget löst i dessa kärl.

Även papperspåsar för biologiskt avfall (matavfall) skall tillslutas så att innehållet inte faller ut.

Byggnadsavfall och skrymmande saker får inte läggas i kärlen utan du får själv köra detta till en återvinningscentral hos Renova tex i Högsbo Industriområde.
Du får heller inte ställa färgburkar eller miljöfarligt avfall i miljörummet.
Ställ inga möbler i källargångarna.

Andrahandsuthyrning av lägenhet
All andrahandsuthyrning skall godkännas av styrelsen för Brf.VasaVi, nedan kallad Brf. Den har i normalfallet att följa dessa principer, för att andrahandsuthyrning ska få ske:

  • Medlem/hyresgäst ska ha ägt och bebott lägenheten i minst 24 månader innan den kan hyras ut i andrahand.
    • Tillstånd kan ges att få hyra ut lägenheten i två perioder om maximalt sex månader vardera. Medlemmen/hyresgästen kan på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, särskilda familjeförhållanden eller andra jämförbara förhållande ha beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning.
    • Om medlem/hyresgästen bedriver studier på annan ort så kan tillstånd medges för hela studietiden, men även begränsas i tid. Intyg om att studier bedrivs kan krävas in under tiden som uthyrning pågår.
  • Endast den som är medlem/hyresgäst i BRF kan få tillstånd att hyra ut i andra hand. Det innebär att den som hyr en lägenhet i andrahand i BRF inte kan hyra ut lägenheten helt eller delvis vidare till andra. Som delvis räknas rum i lägenheten.

Vid otillåten andrahandsuthyrning kommer bostadsrätten/hyresrätten att förverkas om inte rättelse sker efter uppmaning.

Skyldigheter för medlem/hyresgäst som har fått tillstånd att hyra ut i andrahand:
• Medlemmen/hyresgästen är själv personligt ansvarig för att de trivselregler som gäller inom BRF följs av den man hyr ut till, och alla nycklar som andrahandshyresgästen har haft tillgång till återlämnas när hyrestiden är slut. Eventuella klagomål som uppkommer på andrahandshyresgästen, behandlas av styrelsen och tas upp med medlem/hyresgäst, som skyndsamt ser till att den andrahandshyresgäst man har är införstådd med trivselreglerna och följer dem.
• Medlemmen/hyresgästen skall själv se till att styrelsen för BRF har gällande kontaktuppgifter i sitt register.
• Förseelser mot dessa punkter kan göra att medlem/hyresgäst har förverkat sin nyttjanderätt.

MVH
Styrelsen Brf. VasaVi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *