Renovering Ombyggnad av Lägenhet

Regelverk angående ombyggnad/renovering av lägenhet

Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar/skyldighet att ta hjälp av expertis/konstruktör för att ta fram ett utlåtande/underlag som visar om det är lämpligt att riva, bygga om eller förändra på det sätt man har tänkt sig. Detta är extra viktigt då förändringar påverkar ventilation, avlopp, bärande väggar etc. Om väggarna är bärande måste en bygglovsanmälan göras till Göteborgs stad. Stadsbyggnadskontoret/Göteborgs stad kan ta fram ritningar som visar bland annat bärande väggar, hur avloppen är dragna

Föreningen är restriktiv med att bevilja rivning av bärande väggar.

När styrelsen fått till sig utlåtande/underlag kan beslut tas. Störande renovering får utföras på vardagar och lördagar 08.00 – 17.00 och inte alls på söndagar Efter utförd ändring ska intyg eller annan handling som styrker fackmannamässigt utförande lämnas till styrelsen.