Gästrum

Information om gästrummet

Föreningen har ett gästrum i källaren med separat toalett. I rummet finns en dubbelsäng, nattduksbord, lampor, spegel, bord, stolar, kaffebryggare och dammsugare. Gästrummet är till för korttidsboende gäster till medlemmar i bostadsrättsföreningen Vasavi. Medlemmar ansvarar för sina gäster. Gästrummet kan hyras max sju dygn i följd och man får endast boka upp rummet vid två tillfällen åt gången dvs. man får ha två aktuella bokningar samtidigt. Rummet tillträdes tidigast klockan 14.00 och skall återlämnas väl städat klocka 12.00, vid hyrestidens utgång. Hyran är 50 kr per dygn och läggs på månadsavgiften via BredaBlick. Den medlem som har gäster bokar rummet på kalendern som finns på dörren och antecknar då namn och lägenhetsnummer. Ta kontakt med någon i styrelsen så får du koden till kodlåset. Dörren låses upp med koden och låses inifrån med vredet. När man lämnar rummet låser man med låssymbolen som sitter jämte kodlåset på dörrhandtaget.

Ordningsregler Gästrummet skall kontrolleras vid tillträdet. Brister skall meddelas styrelsen och inventarielistan skall gås igenom. Täcken och kuddar finns, gästerna får själva ta med lakan och handdukar. Rökning är inte tillåten. Husdjur är inte tillåtna. Rummet skall lämnas väl städat och möblerat som vid ankomsten. Även gästtoaletten skall städas och papperskorgar tömmas. Sopor lämnas i miljörummet på gården.

Medlem är ansvarig för:
• Vilka gäster som bor i rummet.
• Gästerna visar hänsyn.
• Att reglerna för rummet efterlevs.
• Att städning av rum och toalett är genomförd.
• Att uppkomna skador på inventarier och lägenheten rapporteras och åtgärdas.