GDPR

GDPR

De personuppgifter vi i föreningen sparar om dig, utöver det som lagen kräver, är ditt Namn. Det finns inlagt i portlistan och porttelefonen. Dessa uppgifter har vi fått ifrån dig och den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det finns ett berättigat intresse mellan föreningen och dig.

Uppgifterna sparas så länge som du bor i fastigheten och vill ha uppgifterna inlagda.